top of page

innehållsutveckling

De senaste 10 åren har jag jobbat med upplevelser. Framförallt det som kallas varumärkesupplevelser. Där sammanhanget och innehållet skapar en större känsla tillsammans än de enskida delarna för sig. Jag jobbar med att matcha ihop det budskap som ni vill förmedla med rätt innehåll. Vem säger vad och varför och framförallt hur? Hur kan vi förstärka upplevelsen så att åhörarna blir deltagare och få de att gå därifrån med ett aha såväl som ett haha.

När vi väl fått innehållet på plats och de enskilda delarna känns bra så hjälper jag till att skapa helhet i form av talarmanus, regi och talarträning.   

bottom of page